Условия на сделки

Поръчка по телефона

Алтернативно на онлайн поръчки можете да направите своите покупки потелефона,всеки ден на телефона 23210 64688.


Разходи на изпращане

Продуктите които са поръчени ще Ви предадат на  данните .Молим Ви да напишете и мобилентелефон във формуляр за поръчка за да можем да Ви информираме за пристиганетона поръчка и за точната дата на предаването.Изпращането на поръчката сеизвършва от Куриер.Стойността на изпращане е:

Изпращане в Гърция:

Разходи на изпращането са 5€,но за поръчки над49€ разходи на изпращането са безплатни.

 Изпращане в Кипър:

Разходина изпращането са 10€,но за поръчки над 65€ разходина изпращането са безплатни.


Начин заплащане

                С доставка ебезплатен.Получавате колета от Куриер и плащате с получаването на поръчката.

                Скредитна карта.


Връщане

Гърция: От Стефанс XXL можете да върнете продуктите ,които не сеотзовават изискванията ви до и 14 дни от получаване.В  този случай фирматаприема връщането само в оригиална опаковка и в отлично състояние.

Кипър и България: Връщането  е прието със споразумениес магазина.

Върнатите  стоки трябва да придружатот копие на фактурата и се изпращат  наследния адрес:

СОФИАНИДИС СТЕФАНОС

НИКОЛАУ ПЛАСТИРА  13

62100 СЕРЕС

Право на заместващи продукти

В случай вие желаете смяната на  някой продукт ,защото вие не  сте купили вярния размер,обадете се потелефона на 23210 64688.

Разходитеза връщане стават от фирмата ни.


Забавяне на поръчка

Вашата поръчка може да забави поради следните причини:

В периоди на екстремни метереологични условия или стачки и във всеки случайна неопедолима сила,която може да влияе транспортирането и получаването навашата поръчка.

Ако не е възмозно телефонната комуникация или/иелектронна поща (и-мейл) и (ако възникне проблемпри поръчката си, или във връзка с продукта, или във връзка с плащането), тъйкато например: вашата информация не е правилно актуализиран.*Бележка:Ценните,които проявяват на продуктите,имат силасамо за електроннен магазин.