Menu
Your Cart

Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας της εταιρείας «Stefans». Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση και την εγγραφή σε αυτήν την ιστοσελίδα με διεύθυνση www.stefansxxl.grΠαρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε ή εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.

 

Με τη χρήση, τη σύνδεση ή την εγγραφή σε αυτήν την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Εάν δεν αποδέχεστε ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε ή εγγραφείτε στην ιστοσελίδα.

 

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην εταιρία «STEFANS ΙΚΕ, Εμπόριο Ενδυμάτων» που βρίσκεται στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα, στην οδό Ιερά Οδός 183, Αιγάλεω Αττικής,  με ΑΦΜ 801 220 346 - ΔΟΥ Αιγάλεω, ΓΕΜΗ 141537552000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@stefansxxl.gr και τηλέφωνο e-shop 2310667733.


1. Προσωπικές πληροφορίες

 

Έχουμε κάποιες πληροφορίες για εσάς και ασχολούμαστε με αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

2. Χρήση ιστοσελίδας και πνευματικών δικαιωμάτων

 

2.1 Επιτρέπεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν, μόνο για προσωπική σας μη εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε, να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε αποσπάσματα αυτής της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε γραφικά από αυτήν την ιστοσελίδα ξεχωριστά από το συνοδευτικό κείμενο. Κανένα από τα υλικά ή τα περιεχόμενα αυτού του Δικτυακού Τόπου δεν μπορεί να αναπαράγεται, να αποθηκεύεται, να μεταδίδεται, να εμφανίζεται, να διανέμεται, να πωλείται, να χρησιμοποιείται εμπορικά ή να περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης και δεν μπορούν να γίνονται παράγωγα έργα σε σχέση με αυτά.

 

2.2 Τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και γραφικών εικόνων, ανήκουν στην «Stefans». Δεν σας παρέχεται κανένα δικαίωμα στα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε από τα υλικά αυτής της ιστοσελίδας.

 

3. Περιεχόμενο και πρόσβαση

 

 

3.1 Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας είναι σωστές και πλήρεις.

 

3.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο υλικό της παρούσας ιστοσελίδας ή στα προϊόντα και τις τιμές που περιγράφονται σε αυτήν, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το υλικό σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να είναι ξεπερασμένο και δεν δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε το υλικό αυτό.

 

3.3 Ενώ προσπαθούμε να κάνουμε την ιστοσελίδα αυτή διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Διαδικτυακός Τόπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας ή για τη βελτίωση, ενημέρωση ή τροποποίηση του υλικού στην ιστοσελίδα.

 

3.4 Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν επιλέξατε εσείς ή διατέθηκαν από εμάς, ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με καμία από τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως αν πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας είναι γνωστός από κάποιον άλλο ή είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Αν ναι, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας αμέσως.

 

3.5 Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Είστε επίσης υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

 

 

4. Ευθύνη

 

Σας εγγυόμαστε ότι όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από εμάς μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου συμβαδίζουν με τα χαρακτηριστικά της περιγραφής τους, με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών κατά την καταχώρηση των προϊόντων που προέκυψαν ακούσια. Οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με τα Προϊόντα αποκλείονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η Εταιρία δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλες για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (οικονομική ή μη, θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

 

Επίσης η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

 

 

5. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

 

5.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να εγγραφείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή να εγγραφείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα. Συμφωνείτε επίσης να μην έχετε πρόσβαση χωρίς αρμοδιότητα, να παρεμποδίζετε, να καταστρέφετε ή να διακόπτετε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παροχή αυτού του Δικτυακού Τόπου.

 

5.2 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων χρήσης, υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ελέγχετε αυτή τη σελίδα συχνά για να λάβετε γνώση των τυχόν αλλαγών που πραγματοποιούμε στους παρόντες όρους χρήσης, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

 

6. Σύνδεση με άλλους ιστότοπους

 

6.1 Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για να διευκολύνουν την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τέτοιους ιστότοπους. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων και δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς.

 

6.2 Εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα αυτού του Δικτυακού Τόπου, μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο με δίκαιο και νόμιμο τρόπο.

 

7. Παραγγελίες και προστασία των καταναλωτών

 

Μπορείτε να υποβάλετε έγκυρη παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι είστε νομικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα (δηλαδή αν είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος και δεν είστε υπό δικαστική κηδεμονία σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών πώλησης). Εκπρόσωποι νομικών προσώπων μπορούν επίσης να υποβάλλουν εντολές. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από επόπτες ή κηδεμόνες οποιαδήποτε εντολή γίνεται από νομικά ανίκανα πρόσωπα.8. Ακύρωση παραγγελιών

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, καλώντας στο 2310667733 ή με αποστολή e-mail στο info@stefansxxl.gr. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.


9. Ισχύων  Νόμος


Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την 
«STEFANS ΙΚΕ, Εμπόριο Ενδυμάτων» στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση της ιστοσελίδας και την ερμηνείας της. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της πόλης των Σερρών.

 

 

10. Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας email στο info@stefansxxl.gr και στο τηλέφωνο 2310667733.

 

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας.